JBC hecht veel belang aan de verbetering van de globale arbeidsomstandigheden waarin kleding wordt geproduceerd. Onze waarden van eerlijke en ethische mode zitten dan ook diep geworteld in onze gehele bedrijfsvoering.

Waar wordt onze kleding gemaakt?

JBC laat haar kleding produceren in China (62%), Bangladesh (13%), Turkije (8%), Tunesië (7%), India (5%), Litouwen (4%), Pakistan en Italië (elk 1%). Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, vermeldt JBC in haar kledingstukken steeds het land van productie op het kledinglabel. Dit label wordt achter het label met wasvoorschriften bevestigd.

JBC heeft in China een team van zo’n 15-tal medewerkers actief. Hun verantwoordelijkheid is om tijdens het productieproces controles uit te voeren, zowel wat betreft de kwaliteit van de kleding als controle op de werkomstandigheden in de kledingfabrieken. Door de directe aanwezigheid van onze medewerkers ter plaatse is het veel gemakkelijker om van dichtbij alles op zeer regelmatige basis op te volgen. Ook onze CSR manager, Sourcing manager en Ann Claes (eigenaar, bestuurder en hoofd van inkoop) zijn persoonlijk betrokken bij de productie doordat zij rechtstreeks contact hebben met de meeste leveranciers en zelf regelmatig de fabrieken bezoeken.


Onze leveranciers delen onze waarden

JBC werkt enkel met leveranciers die onze gedragscode (‘Code of Labour Practices’) hebben ondertekend en ook naleven. Deze contractuele overeenkomst tussen JBC en haar leveranciers en sub-leveranciers, bevat de normen en waarden die moeten nageleefd worden. Deze hebben betrekking op leefbare lonen voor de arbeiders, het recht op organisatie, geen gedwongen overwerk, geen discriminatie op de werkvloer, veilige en gezonde werkomstandigheden, geen dwangarbeid en geen kinderarbeid.

Onze volledige gedragscode vind je hier.

Ter controle van de naleving van deze gedragscode laat JBC sociale audits uitvoeren bij onze leveranciers door een onafhankelijke organisatie. De meeste controlebezoeken worden uitgevoerd door de organisatie Wethica, soms door SGS. Wij hebben gekozen voor Wethica omdat wij er vertrouwen in hebben dat zij geen belangenconflict hebben, en omdat hun audits zelfs kritischer en diepgaander zijn dan die van andere audit bureaus. Als lid van Fair Wear Foundation (FWF), voert ook FWF zelf jaarlijks een aantal audits uit bij onze leveranciers.

De resultaten van elke audit worden besproken met de leverancier. Werkpunten worden opgesomd in een actieplan (‘Corrective Action Plan’). Hierover gaan we met de leverancier in dialoog, om deze binnen een vooropgestelde timing op te lossen. Zo worden er stapsgewijs verbeteringen doorgevoerd. Wij vinden het belangrijk om samen met de leverancier procesmatig te werken naar betere werkomstandigheden.

JBC werkt voor het overgrote deel ook rechtstreeks met haar leveranciers, en is dus niet steeds afhankelijk van tussenagenten. Dit verhoogt de directe controle op de arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar JBC kleding wordt gemaakt.


Aangepast aankoopbeleid


JBC streeft ook naar een aankoopbeleid dat zo goed mogelijk probeert rekening te houden met goede werkomstandigheden in de productielanden. Zo gaan we pas met een nieuwe leverancier in zee als deze zowel door onze sourcing manager als door onze CSR manager wordt goedgekeurd. Op deze manier wordt er rekening gehouden zowel met prijs/kwaliteit als met aandacht voor correcte arbeidsomstandigheden. We houden er ook rekening mee dat orders tijdig geplaatst worden bij onze leveranciers, zodat excessief overwerk wordt vermeden.

Verbod op gezandstraalde jeans

JBC verkoopt geen gezandstraalde jeans omdat deze methode gevaar inhoudt voor de gezondheid van de arbeiders. Onze leveranciers gebruiken alternatieve methodes om hetzelfde effect te verkrijgen.


Samen sterker

De verbetering van arbeidsomstandigheden in productielanden is een complexe problematiek. JBC is er dan ook van overtuigd dat gezamenlijke initiatieven, die over landen heen ondernomen worden met alle betrokken stakeholders, meer daadkracht hebben en zo ook dingen op grotere schaal kunnen verwezenlijken. Daarom heeft JBC als eerste en enige Belgische retailer het Bangladesh Veiligheidsakkoord ondertekend. Door hierin te investeren leveren we een significante bijdrage aan de inspanningen om de werkplaatsen van miljoenen textielarbeiders in Bangladesh veiliger te maken. JBC is ook lid van de Fair Wear Foundation, een belangenorganisatie waarin zowel bedrijven als vakbonden en NGO’s samenwerken en zich inzetten voor betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in landen waar kleding wordt gemaakt.