Nu tot 50% korting voor het hele gezin, bij aankoop vanaf 2 artikelen. Shop hier 

Nu tot 50% korting voor het hele gezin, bij aankoop vanaf 2 artikelen. Shop hier

JBC is lid van Fair Wear Foundation


Sinds april 2015 is JBC lid van Fair Wear Foundation. FWF verenigt bedrijven, vakbonden en NGO’s, en zet zich in voor betere arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. De verbetering van arbeidsomstandigheden in productielanden is een complexe problematiek, en JBC is er daarom ook van overtuigd dat gezamenlijke initiatieven, die over landen heen genomen worden met alle betrokken stakeholders, meer daadkracht hebben en zo ook realisaties op grotere schaal kunnen verwezenlijken.

Bedrijven die lid zijn van FWF onderschrijven de gedragscode die de FWF heeft ontwikkeld en nemen een actieve rol op in de implementatie ervan. Deze gedragscode gaat over de vrije keuze van arbeid, veilige werkomstandigheden, een verbod op kinderarbeid, leefbare lonen, geen buitensporig overwerk, vrijheid van vakvereniging, enz. Waarden die voor JBC al altijd belangrijk zijn geweest. JBC kiest voluit voor transparantie van haar productieketens, en volgt via onafhankelijke inspecties actief op of onze leveranciers in China, Bangladesh, India of Turkije de gedragscode van de FWF naleven. Waar het beter kan, wordt samen een verbetertraject opgezet. Want we streven naar faire kleding tegen een faire prijs.


Meer info over de concrete invulling van ons Fair Wear engagement vind je in ons Social Report 2016. Als lid van Fair Wear Foundation krijg je als kledingmerk ook een jaarlijkse controle (Brand Performance Check) door FWF om te verifiëren of er een daadwerkelijke verbetering is met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. Het integrale verslag van de beoordeling van onze eerste jaar lidmaatschap door FWF vind je in onze Brand Performance Check 2017. En in 2018? Dan willen we het nóg beter doen! Voor ons Fair Wear engagement ontving JBC ook de Grote Prijs Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2016 van het Koninklijk Belgisch Comité voor de Distributie, in de categorie ‘Ethisch Ondernemen’. Een gesprek met de Schone Kleren Campagne over ons Fair Wear Foundation lidmaatschap vind je hier.

Voor ons Fair Wear engagement ontving JBC ook de

Grote Prijs Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

van het Koninklijk Belgisch Comité voor de Distributie