Algemene voorwaarden

JBC Webshop - Algemene Voorwaarden

1. Gelding van deze Algemene Voorwaarden:

1.1. De JBC Webshop wordt uitgebaat door JBC NV met zetel te 3530 Houthalen (België), Centrum Zuid 3401, RPR Hasselt , KBO 0429.340.608, BTW BE 429.340.608 (hierna: "JBC", “wij/ons”). Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van JBC en van de gebruikers van de JBC Webshop (hierna: “de Klant”, “u/uw”) m.b.t. de producten en diensten die wij via deze webshop of enige andere website bieden. Voordat u de knop “Bestel en betaal veilig” aanklikt, dient u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van de JBC Webshop bevestigt u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling. Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en JBC. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

JBC kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

1.2. Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten met een leeftijd vanaf 18 jaar en enkel in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

2. Sluiten van een overeenkomst:

2.1. De presentatie van onze producten in de JBC Webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee (zie punt 3).

2.2. De bestelprocedure in de JBC Webshop bestaat uit de volgende stappen:

 • U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop "Winkeltas" in een elektronisch winkelmandje verzamelen. Vanuit het winkelmandje gaat u naar de kassa door aanklikken van de knop “Afrekenen”.
 • Vervolgens dient u zich te registreren. Bent u nog geen gebruiker van de JBC Webshop dan wordt u gevraagd een nieuw account aan te maken door registratie van uw contactgegevens. Bent u wel reeds gebruiker dan wordt u gevraagd in te loggen in uw account. Wij vragen een minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken.
 • Daarna kiest u de wijze van levering die u wenst. U kunt uw bestelling gratis laten leveren in een JBC-winkel van uw keuze. U kunt ook kiezen voor een thuislevering. Bij een bestelling onder €35 betaalt u €3,99 verzendkosten. Bij een bestelling boven €35, is uw verzending gratis.
 • Tenslotte kiest u de gewenste betalingswijze, geeft u de betalingsinformatie in en zal u gevraagd worden om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Door aanklikken van de knop “Bestel en betaal veilig” wordt u vervolgens doorverbonden naar de module van onze betalingsprovider (zie punt 5). Totdat u deze knop heeft aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling op ieder ogenblik wijzigen.

 • Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de knop “Bestel en betaal veilig” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.

  Aan het einde van deze procedure kunt u uw bestelling afdrukken en/of opslaan; een overzicht van uw bestelling vindt u steeds terug onder uw persoonlijke account in “Mijn JBC”.

  Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

  2.3. JBC heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product (zie punt 3);
 • bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de JBC Webshop;
 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
 • bij overmacht;
 • wanneer kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen.
 • 3. Beschikbaarheid van producten:

  Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt dienaangaande onverwijld bericht per e-mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand, terugbetaling wordt gegarandeerd (zie punt 6).

  4. Levering

  4.1. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de JBC Webshop de levering toestaat, nl. België, het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Nederland en Frankrijk.

  4.2. U kiest zelf de wijze van levering die u wenst: afhaling in een JBC-winkel of thuislevering.

  Afhaling in een JBC-winkel:

  U kunt uw bestelling gratis laten leveren in een JBC-winkel van uw keuze (n.v.d.r. in België of het Groothertogdom Luxemburg) en deze zelf ophalen binnen tien dagen nadat u door ons per e-mail werd verwittigd dat uw bestelling werd geleverd. Bij niet-afhaling van de bestelling binnen deze termijn zal deze naar ons teruggestuurd worden en zullen wij u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst van de teruggestuurde bestelling.

  Levering naar een adres:

  Voor klanten in België, het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Nederland of Frankrijk:

  Bij een bestelling onder €35 betaalt u €3,99 verzendkosten voor een thuislevering.

  In de loop van de bestelprocedure krijgt u een indicatie van de verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop “Bestel en betaal veilig” en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider.

  Voor klanten in andere landen:

  Mits betaling van eventuele verzendkosten kunt u uw bestelling laten leveren op een leveringsadres in België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland of Frankrijk. Verzending naar Nederlandse overzeese regio’s, naar Franse overzeese regio’s en naar Corsica is niet mogelijk.

  In de loop van de bestelprocedure krijgt u een indicatie van de verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop “Bestel en betaal veilig” en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider.

  4.3. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.

  4.4. Afhankelijk van de door u gekozen wijze van levering wordt de bestelling in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken binnen ongeveer drie tot vijf werkdagen na besteldatum verzonden mits uw gegevens correct zijn (voor klanten in andere landen dan België en het Groothertogdom Luxemburg kan de levertermijn afwijken). Als uw bestelling een gepersonaliseerd item bevat, kan de levertermijn langer zijn dan 5 werkdagen. U kunt de status van uw bestelling opvolgen via uw account in “Mijn JBC”. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

  4.5. Totdat wij de verwerking van uw bestelling hebben aangevat, kunt u uw bestelling kosteloos herroepen door contact op te nemen met ons Customer Care Center.
  Dit geldt niet voor gepersonaliseerde artikelen.
  Wij zullen u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 14 dagen. Werd uw bestelling reeds geleverd, dan kunt u deze terugsturen (zie punt 6 i.v.m. retourbeleid).

  4.6. Indien wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de automatisch gegenereerde ontvangstbevestigingsmail te leveren, dan kunt u deze bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met ons Customer Care Center. Wij zullen u de volledige prijs van de bestelde producten (met inbegrip van de door u betaalde verzendkosten) terugbetalen binnen 14 dagen.

  5. Prijs en betaling:

  5.1. De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. JBC behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen van de JBC Webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.

  5.2. Wij rekenen €3,99 verzendkosten aan voor de levering van een bestelling onder €35. De levering van een bestelling boven €35 en levering in een JBC-winkel naar keuze is gratis (zie punt 4).

  5.3. De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de JBC Webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

  Wij opteren voor een veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal u daarom doorgestuurd worden naar de module van onze betalingsprovider Ogone. De uitwisseling van uw gegevens met onze systemen wordt beveiligd via een SSL(Secure Socket Layer)-certificaat (zie FAQ voor meer uitleg). Wij verwijzen ook naar ons Privacybeleid.

  6. Retourbeleid:

  6.1. U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar bent hiertoe niet verplicht. Wij zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

  Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens uw klantspecificaties werden geproduceerd.

  MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

  Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen aan JBC N.V., Centrum Zuid 3401, 3530 Houthalen, België (E-mail: customercare@jbc.com , Fax: +32(0)11/52 51 00):

  Onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij van uw beslissing in kennis werden gesteld, zullen wij de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  U dient het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u uw beslissing de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden naar JBC N.V., Centrum Zuid 3401, 3530 Houthalen, België.

  De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u het product fysiek in bezit heeft genomen.

  U mag de producten tijdens de herroepingstermijn enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn zoals dit ook bij het passen van kleding in de winkel gebruikelijk is, maar mogen niet gedragen zijn.

  U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Wij raden u dan ook aan, bij het passen van de producten, de originele prijskaartjes niet te verwijderen, hygiënestickers of hygiënesluitingen niet te openen of te verwijderen, en om de producten niet te gebruiken of te beschadigen.

  Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad doordat op een meer uitvoerige manier dan hierboven beschreven ervan gebruik is gemaakt, behoudt JBC zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

  6.2. Voor klanten in België, het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Nederland en Frankrijk:

  U kunt de producten door middel van het ingesloten retourdocument gratis terugbrengen naar de JBC-winkel.

  Bij retour via een JBC-winkel dient u de producten samen met een afdruk van uw bestelling aan de kassa aan te bieden in een winkel van uw keuze. U kunt de producten ruilen, een tegoedbon voor de waarde ervan bekomen of de prijs van de teruggebrachte producten laten terugbetalen via retourpinnen op uw bankkaart. De verzendingskosten die je betaald hebt om de producten te ontvangen worden enkel terugbetaald bij een volledige retour van alle bestelde producten.

  Opgelet: er wordt in geen enkel geval cash teruggegeven in onze winkels!

  U kunt ook een retourzending doen via Bpost (voor klanten in België), PostNL (voor klanten in Nederland) of DPD (voor klanten in Duitsland). Verpak de artikelen in de originele verpakking, plak het label dat je vindt op het retourdocument over het verzendlabel en breng je retourzending naar een Bpost parcelshop (voor klanten in België), een PostNL (voor klanten in Nederland) punt of DPD parcelshop (voor klanten in Duitsland).

  Verpak de artikelen in een gesloten verpakking, plak het retourlabel hierop en breng je retourzending naar een Bpost parcelshop (voor klanten in België), PostNL (voor klanten in Nederland) of DPD (voor klanten in Duitsland) Gebruikt u deze retoursticker niet, dan draagt u de verzendkosten. Wij zullen u binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending de prijs van de teruggestuurde producten terugbetalen. De verzendingskosten die je betaald hebt om de producten te ontvangen worden enkel terugbetaald bij een volledige retour van alle bestelde producten.

  Indien u een gezamenlijk aanbod van producten voor een verminderde prijs heeft gekocht en deze bestelling gedeeltelijk wenst terug te sturen, dan betalen wij aan u het verschil tussen het door u betaalde bedrag voor het gehele gezamenlijk aanbod en de som van de onverminderde prijs van de producten die deel uitmaken van het gezamenlijk aanbod die u niet terugstuurt.

  Bij JBC doen we er alles aan om alle aspecten van onze werking steeds een stukje duurzamer te maken. Om retourzendingen te beperken en de impact te verkleinen, zorgen wij bijvoorbeeld voor duidelijke maattabellen en -aanduidingen. Die helpen jou gemakkelijk jouw juiste maat te bestellen. Heb je een vraag over een artikel? Chat doorheen de week en op zaterdag live met ons customer care team. Zij helpen je met veel plezier verder. We passen ook onze retourvoorwaarden aan. Retourneren blijft zoals steeds gratis in onze JBC-winkels en we vragen € 0,95 per terugzending via bpost vanaf 13 maart 2023. Dat bedrag wordt automatisch van je terugbetaling gehouden. Je hoeft er dus zelf niets voor te doen.

  6.3. Voor klanten in andere landen:

  U kunt de producten door middel van het ingesloten retourdocument gratis terugbrengen naar een JBC-winkel naar keuze (n.v.d.r. in België of het Groothertogdom Luxemburg), ofwel terugsturen via een Bpost parcelshop in België, een PostNL retourpunt in Nederland, een Colissimo retourpunt in Frankrijk, GLS in GRoothertogdom Luxemburg of een DPD retourpunt in Duitsland.

  Bij retour via een JBC-winkel dient u de producten samen met een afdruk van uw bestelling aan de kassa aan te bieden in een winkel van uw keuze. U kunt de producten ruilen, een tegoedbon voor de waarde ervan bekomen of de prijs van de teruggebrachte producten laten terugbetalen via retourpinnen op uw bankkaart. De verzendingskosten die je betaald hebt om de producten te ontvangen worden enkel terugbetaald bij een volledige retour van alle bestelde producten.

  Opgelet: er wordt in geen enkel geval cash teruggegeven in onze winkels!

  De retour is 0,95 indien u de daartoe bestemde retoursticker gebruikt die bij levering werd verstrekt en u het pakket verzend via de aangegeven pakketbezorgingsdienstverlener. Gebruikt u deze retoursticker niet, dan draagt u de overige verzendkosten. Wij zullen u binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending de prijs van de teruggestuurde producten terugbetalen. De verzendingskosten die je betaald hebt om de producten te ontvangen worden enkel terugbetaald bij een volledige retour van alle bestelde producten.

  Bij JBC doen we er alles aan om alle aspecten van onze werking steeds een stukje duurzamer te maken. Om retourzendingen te beperken en de impact te verkleinen, zorgen wij bijvoorbeeld voor duidelijke maattabellen en -aanduidingen. Die helpen jou gemakkelijk jouw juiste maat te bestellen. Heb je een vraag over een artikel? Chat doorheen de week en op zaterdag live met ons customer care team. Zij helpen je met veel plezier verder. We passen ook onze retourvoorwaarden aan. Retourneren blijft zoals steeds gratis in onze JBC-winkels en we vragen € 0,95 per terugzending via bpost vanaf .... Dat bedrag wordt automatisch van je terugbetaling gehouden. Je hoeft er dus zelf niets voor te doen.

  Indien u een gezamenlijk aanbod van producten voor een verminderde prijs heeft gekocht en deze bestelling gedeeltelijk wenst terug te sturen, dan betalen wij aan u het verschil tussen het door u betaalde bedrag voor het gehele gezamenlijk aanbod en de som van de onverminderde prijs van de producten die deel uitmaken van het gezamenlijk aanbod die u niet terugstuurt.

  ONLINE RETOURFORMULIER

  7. Garantie:

  7.1. Wanneer de geleverde goederen niet conform zijn aan de geplaatste bestelling, geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar (art. 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek).

  Wanneer u zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde goed bij JBC heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht.

  Elk gebrek in het product dient binnen twee (2) maanden na de vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  7.2. In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:

 • voor normale slijtage van het product
 • bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd
 • bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies
 • bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid
 • indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door JBC aangewezen derde
 • bij commercieel gebruik.
 • 8. Aansprakelijkheid:

  8.1. Gebruik van de JBC webshop:

  De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

  JBC levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal JBC de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. JBC kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (zie lager contactgegevens).

  Maat- en lengte-informatie bij de producten blijft een benadering. Wij kunnen evenmin garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt.

  JBC is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

  De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. JBC geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. JBC kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

  De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. JBC verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

  8.2. Algemeen over de aansprakelijkheid van JBC:

  JBC is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van JBC is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

  8.3. Gebruik van materiaal van de JBC Webshop:

  Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van JBC kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de Webshop of de informaticacodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

  9. Auteursrecht en intellectuele eigendom:

  9.1. Wij hebben de JBC Webshop ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. De integrale inhoud van de JBC Webshop (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van JBC of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door JBC.

  De Klant mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

  9.2. Alle in de Webshop gebruikte handelsmerken, handelsnamen, logo’s en producten zijn beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van JBC, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten. Alle tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van JBC. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

  10. Toepasselijk recht & geschillen:

  Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

  11. Privacy:

  JBC erkent het belang van de privésfeer. Meer info over ons privacybeleid vindt u onder “Privacy”. Bij het gebruik van de JBC Webshop aanvaardt de Klant dit privacybeleid. Door online in de JBC Webshop te bestellen, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Klant heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

  12. BeCommerce Kwaliteitslabel:

  JBC is lid van BeCommerce en draagt het BeCommerce kwaliteitslabel. Dit betekent dat JBC de BeCommerce gedragscode naleeft. Meer info op: https://www.becommerce.be/

  12.1. Preventie namaak:

  De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.”

  13. Contactgegevens:

  Voor alle vragen en/of klachten kunt u terecht bij ons Customer Care Center.

  Mail naar customercare@jbc.com.

  Of bel:

 • Customer Care Center België: 0800 17 98 2
 • Customer Care Center Groothertogdom Luxemburg: 8002 2201

 • U bereikt ons Customer Care Center van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u30 en op zaterdag van 10u tot 18u. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr. Het e-mailadres van JBC voor deze wijze van geschillenbeslechting is legal@jbc.be.
  Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 17 september 2020.

  Download onze algemene voorwaarden (pdf)

  JBC klantenkaart - Algemene Voorwaarden

  Deze Deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op het getrouwheidsprogramma van de JBC-klantenkaart. Zij regelen de verhouding tussen enerzijds de houder van de JBC-klantenkaart (hierna: “de kaarthouder” of “u”) en anderzijds JBC NV met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 3401 (hierna: “JBC” of “wij”/”ons”).

  Wanneer u gebruik maakt van de JBC-klantenkaart bevestigt u deze Deelnamevoorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer wij deze uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard.

  1. Het getrouwheidsprogramma van de JBC-klantenkaart:

  1.1. Het getrouwheidsprogramma wordt enkel aangeboden aan particuliere klanten, natuurlijke personen. De JBC-klantenkaart is gratis.

  1.2. Met de JBC-klantenkaart ontvangt u informatie over acties en aanbiedingen en kunt u punten sparen bij alle aankopen bij JBC.

  Op vertoon van uw JBC-klantenkaart ontvangt u bij besteding van elke volle euro op uw aankoopticket één spaarpunt. U kunt het hele jaar door punten sparen en deze inruilen voor een vastgestelde korting bij een volgende aankoop. Dit noemen we de puntenkorting. Deze puntenkorting is steeds op naam van de houder van de JBC-klantenkaart.

  De JBC-klantenkaart kan voor het sparen van punten geldig gebruikt worden bij alle aankopen in de JBC-verkooppunten in België, Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg en in de JBC Webshops.

  De JBC-klantenkaart is in geen geval een betaalmiddel. De spaarpunten hebben geen handelswaarde (behalve in de vorm van een puntenkorting) en zijn niet overdraagbaar aan een derde. De puntenkorting mag in geen geval overgedragen, terugbetaald, omgeruild of verkocht worden, ook niet bij verlies of diefstal. De spaarpunten kunnen worden toegevoegd van zodra er aangemeld werd voor het getrouwheidsprogramma, van bij het eerste kassabezoek of de eerste online aankoop op www.jbc.be (mits vertoon van de klantenkaart of opgave van het kaartnummer bij de bestelling in onze webshop).

  Telkens wanneer u bij uw aankoop gebruik maakt van de JBC-klantenkaart wordt uw spaarpuntentegoed afgedrukt op het kasticket of op uw bestelling in de JBC Webshop. Het spaarpuntentegoed kan ook geraadpleegd worden op onze website via uw account onder “Mijn JBC” of via ons Customer Care Center. Bij inactiviteit van de klantenkaart gedurende 2 jaren na uw laatste aankoop vervalt uw volledige spaarpuntentegoed.

  1.3. Indien u een klantenkaart wenst aan te vragen, krijgt u in uw JBC-verkooppunt uitleg over de inhoud van het getrouwheidsprogramma evenals het aanvraagformulier. U kunt de JBC-klantenkaart aanvragen door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

  De JBC-klantenkaart is persoonlijk en op naam van de houder. Zij kan niet worden overgedragen aan andere personen. De JBC-klantenkaart is eigendom van JBC.

  De kaarthouder verzekert dat alle gegevens vermeld op het aanmeldingsformulier juist zijn en hij is alleen aansprakelijk voor alle foute, onvolledige of achterhaalde informatie. Elk onvolledig aanmeldingsformulier wordt niet in aanmerking genomen door JBC. JBC behoudt zich het recht voor om de naleving van huidige voorwaarden te controleren. In geval van niet-naleving behoudt JBC zich het recht voor om elk lopend of toekomstig voordeel voor de kaarthouder op te schorten of te annuleren, evenals om de JBC-klantenkaart in te trekken.

  Bij inschrijving voor het getrouwheidsprogramma zal JBC de kaarthouder tussentijds informeren, elektronisch of per brief, over de werking van het programma (welkomstbericht, puntenoverzicht, …). Wanneer de kaarthouder deze berichten niet langer wenst te ontvangen, moet hij zich laten uitschrijven uit het getrouwheidsprogramma (zie lager in Artikel 3). Elektronische mededelingen over acties, promoties, nieuwe collecties of andere ontvangt een klant niet die zich enkel inschrijft voor het getrouwheidsprogramma.

  1.4. De spaarpunten hebben een geldigheidsduur van minimaal 21 maanden tot maximaal 24 maanden. De geldigheidsperiode van een spaarpunt vat aan op de datum dat het punten aan JBC klantenkaart werd toegekend en loopt tot het einde van het zevende kwartaal volgend op het kwartaal waarin de spaarpunten werden toegekend.

  De kwartalen waarmee rekening gehouden wordt, eindigen op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december .

  1.5. De op te nemen puntenkorting houdt steeds een minimale inzet van 100 punten in en mag het totaalbedrag van het kassaticket, voor aftrek van de puntenkorting, niet overschrijden.

  De puntenkorting kan enkel in staffels van 100 punten opgenomen worden waarbij 100 punten recht geven op een korting van 3 euro.

  Punten die gespaard worden op het lopend kassaticket komen bij een volgende aankoop in aanmerking voor een puntenkorting.

  2. Verlies of diefstal van de JBC-klantenkaart:

  In geval van verlies of diefstal van uw JBC-klantenkaart dient u dit zo spoedig mogelijk na de vaststelling ervan te melden aan ons Customer Care Center of in een JBC-verkooppunt. Uw JBC-klantenkaart zal gedeactiveerd worden en kosteloos vervangen worden door een nieuwe kaart.

  Verloren of gestolen spaarpunten worden niet door JBC gegarandeerd en kunnen bijgevolg in geen enkel geval door de kaarthouder opgeëist worden.

  3. Beëindiging deelname aan het getrouwheidsprogramma van de JBC-klantenkaart:

  U kunt op elk moment uw deelname aan het JBC-getrouwheidsprogramma beëindigen door ons Customer Care Center daarvan schriftelijk in kennis te stellen en uw JBC-klantenkaart terug te sturen naar: JBC nv, t.a.v. Customer Care Center, Centrum-Zuid 3401, 3530 Houthalen.

  JBC is gerechtigd om uw JBC-klantenkaart in te trekken na een periode van 5 jaar waarin er geen activiteit was na de laatste aankoop of in geval van onvolledige of onjuiste informatie.

  Onder voorbehoud van alle overige rechten zal JBC uw klantenkaart met onmiddellijke ingang intrekken of deactiveren:

 • bij inbreuk op deze algemene voorwaarden van de JBC-klantenkaart
 • bij vermoeden van verlies of diefstal van de kaart
 • bij ernstig vermoeden van bedrog
 • bij ernstig vermoeden van misbruik van de rechten die u heeft als houder van de JBC-klantenkaart
 • indien u op enige andere wijze schade berokkent aan JBC.
 • Deactivatie van een JBC-klantenkaart houdt in dat de kaart nog herkenbaar is in de JBC klantendatabase maar in geen enkel geval kunnen er punten gespaard of verzilverd worden.

  De spaarpunten die werden verworven via inbreuk op deze algemene voorwaarden zullen geannuleerd worden zonder enige vorm van compensatie en zullen leiden tot onmiddellijke terugbetaling aan JBC van alle puntenkortingen afkomstig uit het onrechtmatig gebruik van de klantenkaart.

  4. Wijziging / beëindiging van het JBC-getrouwheidsprogramma:

  De JBC-klantenkaart heeft een geldigheidsduur die gelijk is aan de duur van het getrouwheids-programma van JBC. JBC behoudt zich het recht voor het getrouwheidsprogramma gedeeltelijk of geheel te wijzigen of met onmiddellijke ingang te beëindigen.

  JBC heeft op elk moment het recht om het spaarpuntensysteem te wijzigen of te beëindigen zonder die beslissing te motiveren en zonder enige vorm van compensatie ten aanzien van de kaarthouder. JBC behoudt zich eveneens het recht voor om het barema voor de spaarpuntenverwerving te wijzigen zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen en zonder de kaarthouder hiervoor te moeten vergoeden.

  Houders van de JBC-klantenkaart kunnen genieten van speciale aanbiedingen en kortingen, waarvan de aard en geldigheidsduur worden bepaald door JBC. JBC behoudt zich het recht voor om aanbiedingen en/of kortingen te wijzigen en/of in te trekken.

  JBC kan ten allen tijde, ook retroactief, de toekenning van punten en kortingsbonnen ongedaan maken indien:
  • blijkt dat deze ten onrechte werden toegekend wegens onregelmatigheden, vergissingen manipulatie of technische storingen;
  • de toekenning van punten niet conform de, op dat moment geldende, algemene voorwaarden is verlopen. Hieronder valt ook de opgave van incorrecte informatie bij registratie;
  • er sprake is van misbruik van vertrouwen, bedrog of fraude, hierin begrepen misbruik van technische storingen in het systeem van JBC.

  JBC’s recht tot ongedaan maken van toegekende punten en kortingsbonnen geldt ook indien deze toekenning zou gebaseerd zijn op een materiële of andere vergissing namens JBC.

  De klant zal de economische gevolgen dragen van de ongedaanmaking van de punten of kortingsbonnen die op bovenstaande niet-conforme wijze verkregen werden. Dit houdt naast de schrapping van de punten en kortingsbonnen, ook de teruggave van kortingsbonnen in, alsook de terugbetaling aan JBC van kortingen die onterecht werden toegekend.

  Indien er sprake is van misbruik van vertrouwen, bedrog of fraude kan er bovenop de bovenstaande sanctie ook een schadevergoeding geëist worden.

  5. Aansprakelijkheid:

  5.1. Aansprakelijkheid van JBC

  Wij doen ons uiterste best om de kaarthouder een optimaal gebruik te verzekeren van het getrouwheidsprogramma. JBC is evenwel in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met het getrouwheidsprogramma, o.m. in geval van vertraging bij het toekennen van spaarpunten en verstrekken van puntenkortingen, afwijkingen, gevallen van overmacht die JBC verhinderen om zijn verplichtingen te vervullen (bijv. staking van de postdiensten).

  JBC is niet aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van de JBC-klantenkaart, noch voor frauduleus handelen met de JBC-klantenkaart, noch voor de gevolgen van vertraging bij de vervanging van een verloren, gestolen of beschadigde kaart. JBC is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens, technische defecten, storingen of gelijk welke andere ongemakken bij het gebruik van de klantenkaart.

  Indien er onduidelijkheid zou ontstaan over het spaarpuntentegoed, dan is het tegoed dat in onze administratie vermeld wordt bepalend, tenzij de houder van de klantenkaart het bewijs van het tegendeel levert uiterlijk binnen drie (3) maanden vanaf de aankoopdatum. Na het verstrijken van deze termijn worden geen claims meer aanvaard.

  5.2. Aansprakelijkheid van de kaarthouder

  De JBC-klantenkaart is persoonlijk en onoverdraagbaar. Bijgevolg is de kaarthouder als enige verantwoordelijk voor zijn klantenkaart en verbindt hij zich ertoe deze te gebruiken conform onderhavige voorwaarden. De kaarthouder draagt als enige verantwoordelijkheid voor elk eventueel gebruik van zijn gegevens en staat als enige garant voor de vertrouwelijkheid ervan en voor alle gebruik van zijn klantenkaart. Derhalve verbindt de kaarthouder zich o.m. (niet-limitatieve lijst):

 • slechts één enkele JBC-klantenkaart aan te maken op zijn naam en voornaam
 • de juistheid te garanderen van alle gegevens die aan JBC worden verstrekt bij inschrijving op het getrouwheidsprogramma.
 • te verzekeren dat alle gegevens die aan JBC worden meegedeeld (post- en e-mailadres, contactgegevens, gegevens van kinderen) uitsluitend gebruikt worden door de kaarthouder
 • de verantwoordelijkheid van JBC op te heffen ingeval van onrechtmatig gebruik door een derde van de voordelen die de kaarthouder verworven heeft in het kader van het getrouwheids-programma (o.a. puntenkorting, …)
 • JBC in te lichten omtrent het gebruik door onbevoegden van zijn klantenkaart en elke inbreuk op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van zijn identificatiemiddelen.
 • De kaarthouder erkent dat het onrechtmatig gebruik maken van identiteit strafbaar is, alsook kan leiden tot maatregelen van JBC zoals:

 • intrekking of deactivatie van de JBC-klantenkaart
 • stopzetting of opschorting van het getrouwheidsprogramma
 • terugbetaling aan JBC van alle door de kaarthouder onrechtmatig verkregen voordelen (o.a. via puntenkortingen)
 • burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.
 • 6. Persoonlijke gegevens & privacy:

  Zolang u de houder bent van een geldige JBC-klantenkaart worden uw persoonsgegevens door JBC verzameld en verwerkt in het kader van het getrouwheidsprogramma van JBC. De privacy policy van JBC is integraal van toepassing op de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het getrouwheidsprogramma van JBC. U kan de privacy policy nalezen via deze link.

  7. Slotbepalingen:

  7.1. JBC kan onderhavige voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De kaarthouder wordt daarom verzocht om regelmatig de laatste geüpdate versie van deze Algemene Voorwaarden te raadplegen via de link “Algemene voorwaarden” op onze website. Elk gebruik van de JBC-klantenkaart na de datum van de wijziging impliceert dat de kaarthouder deze kent.

  Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien expliciet hiernaar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

  7.2. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en op het informatie- en spaarprogramma van de JBC-klantenkaart. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt en het Vredegerecht Houthalen. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

  7.3. Alle communicatie met betrekking tot de klantenkaart en alles wat daarmee samenhangt, dient schriftelijk te gebeuren. Alle briefwisseling dient te worden gericht aan dit adres: JBC nv, t.a.v. Customer Care Center, Centrum-Zuid 3401, 3530 Houthalen.

  Naamswijzigingen, adreswijzigingen en andere wijzigingen die belangrijk zijn in verband met het gebruik van de JBC-klantenkaart, dienen schriftelijk gemeld te worden aan ons Customer Care Center. Briefwisseling van JBC aan de houder van de klantenkaart zal worden gezonden naar het laatste adres dat de houder van de kaart aan ons heeft doorgegeven. JBC is niet aansprakelijk voor foutieve adressering.

  Contactgegevens:

  JBC NV, vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 3530 Houthalen, Centrum Zuid 3401

  RPR Hasselt, KBO 0429.340.608, BTW BE 429.340.608.

  Voor alle vragen en/of klachten kunt u terecht bij ons Customer Care Center:

  Mail naar customercare@jbc.com.

  Of gebruik het online contactformulier op www.jbc.be. Of bel gratis:

  Customer Care Center België: 0800 17 98 2

  Customer Care Center Groothertogdom Luxemburg: 8002 2201

  U bereikt ons van maandag tot vrijdag van 9u tot 18:30u en zaterdag van 10-18u.

  Deze Deelnamevoorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 27 november 2023.

  DOWNLOAD ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE JBC-KLANTENKAART (PDF)